9. april 2022 afholdt Biodiversitetsarbejdsgruppen under Grønt Råd Odsherred en workshop for sommerhusgrundejerforeningerne om naturen i sommerhusområderne.

Arrangementets målgruppe var repræsentanter for grundejerforeningernes bestyrelser og særligt interesserede grundejere, som efterfølgende vil gøre en indsats for at formidle workshoppens resultater.

Med ca. 80 tilmeldte deltagere var der lagt op til en spændende eftermiddag. Efter fem korte indlæg delte forsamlingen sig op i fire workshops som diskuterede, hvad man som grundejerforening kan gøre i forhold til de forskellige emner:

  • Motivering af grundejerne – hvorfor mere vild natur på grundene?
  • Find din oprindelige naturtype - hvorfor og hvordan?
  • Metoder til naturpleje - især om Lyngpleje
  • Indretning af naturgrunden - hvordan bliver der plads til både natur og mennesker?

Efterfølgende blev der i plenum samlet op på hvilke behov grundejerforeningerne har, som ikke er dækkede nu. Disse behov er sammenfattet i et sæt anbefalinger – se anbefalingerne her.

 De fem præsentationer er sammenfattet på video - se videoen her - og de enkelte præsentationer kan hentes ved at klikke på titlerne her:

Man er velkommen til at bruge disse præsentationer eller udvalgte dele af dem – især hvis man lige nævner ophavspersonen.

Workshoppen fik en pæn omtale i Nordvestnyt/SN.DK.

Se her: https://www.sn.dk/odsherred-kommune/natur-som-fyrtaarn-i-sommerhusomraader/

I Biodiversitetsarbejdsgruppen vil vi tage initiativ til den videre indsats, bl.a. afklare mulighederne for at udarbejde en let tilgængelig pjece med de vigtigste råd om pleje af naturgrunde.

Vi håber man i bestyrelserne vil tage temaet op og gøre brug af alt det eksisterende materiale - se f.eks. siden 'Sommerhusgrunde er også natur', som rummer en liste over diverse pjecer og bøger.