Gruppen har med udgangspunkt i bl.a. 'Bi-gruppens' arbejde lavet et katalog over mulige initiativer til fremme af biodiversiteten på både kommunale og private arealer, som fik fin opbakning, da vi fremlagde det i Udvalget for Grøn omstilling.

Biodiversitets-arbejdsgruppen vil fortsætte arbejdet i samarbejde med kommunens naturteam.