Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Vestsjælland den 1. juni 2021 rejst forslag til fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæksletten. Fredningsforslaget omfatter ca. 470 ha.

Fredningsnævnet afholdt et offentligt møde 23. oktober 2021,  bemærkninger til fredningsforslaget kan indsendes indtil 1. december, 2021,  på på e-mail til vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Se her: https://fredningsnaevn.dk/fredningssager/veddinge-bakker-og-skamlebaeksletten/

Aktuel status (Opdateret 07. juli 2021) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Vestsjælland

Sagens forløb

Annoncering af fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i Odsherred Kommune - publiceret den 01-07-2021

 

 

På Skamlebæksletten er der fundet mange spændende sommerfugle, bl.a. Violetrandet Ildfugl  og Argusblåfugl - begge arter er under pres i DK.

Se dem nedenfor:

Foto: Henrik Thomsen

Foto: Henrik Grüttner

Læs om den eksisterende fredning af Veddinge bakker her: 

https://www.fredninger.dk/fredning/veddinge-bakker/

Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebækssletten