En af de smukkeste dagsommerfugle, som stadig findes i ret stort tal, er Citronsommerfuglen. Den er en af de første sommerfugle, vi ser om foråret. Allerede i marts-april kan vi være heldige og se de klart citrongule hanner eller de mere hvidlige hunner flyve rundt i landskabet.

Grunden til at vi ser dem tidligt er, at de overvintrer som voksne sommerfugle. Faktisk er de nogle af de sommerfugle der lever længst som voksne, idet de kan leve næsten et år som voksne.

De sommerfugle vi ser om foråret har kun en tanke i hovedet – finde en partner og parre sig, så de kan få lagt æg, som kan blive til larver der vokser sig store i løbet af forsommermånederne. De forpupper sig i løbet af juni og allerede i starten af juli klækker de nye voksne individer.

Larverne lever af Tørst eller Vrietorn

Larverne lever af bladene af Tørst eller Vrietorn. Så hvis du vil gøre noget rigtigt godt for Citronsommerfuglene, så planter du Tørst eller Vrietorn på din grund. Men vent til efteråret eller næste forår. Så er der større chancer for at de overlever.

Tørst er en busk, som holder meget af fugtig, sur og næringsfattig jord. Den slags jord findes mange steder i Odsherred, især i de sommerhusområder der ligger på tidligere eng- eller moseområder. Vrietorn foretrækker også fugtig jord, men gerne med lidt mere næring, så den kan vokse i en villahave med lidt fugtig bund.

For Tørstens vedkommende skal det ikke være de forædlede udenlandske arter med fligede blade, som mange planteskoler fører som pyntetræer, men den hjemmehørende danske Tørst (Rhamnus frangula), som sommerfuglene har lært at kende gennem mange hundrede år. Busken blomstrer gennem hele sommeren – ikke så prangende – med små fine klaser af hvid-grønne blomster – som bierne holder meget af – og som senere udvikler sig til først grønne og senere sorte bær.

Vrietorn (Rhamnus cathartica) findes vist ikke i tilsvarende pynteversioner, men vær opmærksom på at den er ’tvebo’, dvs. at der findes han- og hunplanter. Så vil du gerne se de sorte bær, skal du sørge for at have begge slags.

Begge disse buske er ret giftige, men det generer tydeligvis ikke sommerfuglelarverne. Barken af Tørst har tidligere været anvendt som afføringsmiddel og barken af Vrietorn har været brugt til farvning af tøj. Veddet af Tørst har tidligere været brugt til at lave trækul.

Citronsommerfugl - han

Foto: Jan Fischer Rasmussen

Tørst

Foto: Erik Frøsig