Forhøringssvar til Plan Odsherred

Nej tak til byggeri på Lårbakken ved Nr. Asmindrup

Odsherred er karakteriseret af et landskab der er dannet under sidste istid og har været beboet fra engang i stenalderen. Landskabet er spektakulært og mangfoldigt og det er vigtigt ikke at undergrave landskabskarakteren.

DN Odsherred mener ikke at et byggeri i det åbne land på en af kommunens karakteristiske randmoræner, Lårbakken, harmonerer med Kommuneplanens intentioner om at udvikle vores 13 byer, samtidig med at vi bevarer vores naturværdier. Lårbakken er en del af Odsherredsbuerne sammen med Vig Bakke, Bjergene, Veddinge Bakker og hele Odden fra Lumsås til Gniben. Vi bør bevare den åbne karakter i landskabet uden mere bebyggelse i det åbne land og på hver en top, uanset om der er tale om boligbyggeri eller erhvervsbyggeri.

I DN-Odsherred har vi et ønske om at skaffe mere plads til naturen, men et eventuelt byggeri på Lårbakken er endnu et skridt i den forkerte retning – altså ikke mere, men mindre plads til naturen. Vi har i de seneste år været vidne til at den grønne Geopark-kommune er blevet mindre grøn, at naturen og landskabet er blevet indskrænket på bekostning at talrige lokalplaner til boligbyggeri, men også et bilmuseum, som fortsat spøger i byrådet, selv om lokalplanen til museet blev afvist i klagenævnet sidste år i juni måned. I kommuneplanen forudsættes den fortsatte byvækst at foregå ved udfyldning i de allerede eksisterende byer. Det er naturligvis fint med en dagligvarebutik inde i Nr. Asmindrup, men det er ikke det, der tilbydes i det foreliggende projekt.

Uanset om man antager at kommunens befolkningstal vil stige væsentligt, er det bedre at basere væksten på udfyldning i stedet for at ødelægge det, der er karakteristisk for Geopark-Odsherred nemlig det unikke landskab med Odsherredbuerne som det bærende element.

Derfor finder DN-Odsherred at en lokalplan der tillader bolig- og erhvervsbyggeri på Lårbakken både er i modstrid med kommunens allervigtigste værdier nemlig det unikke landskab, den natur der knytter sig til dette landskab og intentionerne i Kommuneplanen.

DN Odsherred gør opmærksom på, at der for tiden er mere end 500 boliger til salg i kommunen, både på land og i by. Hvis vi fortsat skal have plads til både nye tilflyttere og bevare vores naturværdier skal vi understøtte genbrug på alle niveauer – ellers undergraver vi den natur som er vigtig for os alle sammen.