Søger du viden om naturpleje på fritidshusgrunden, er der heldigvis masser af hjælp at hente.

 Et af de steder hvor der er udarbejdet den mest grundige plejevejledning er Skærby Strand Grundejerforening. Denne vejledning udmærker sig ved at skelne mellem de forskellige naturtyper, du kan finde på din grund – klit og klithede, hede og hedemose, overdrev, eng, egekrat og skov. Der fortælles om karakteristiske planter, pleje og ’genopretning’ – og der er et afsnit om ’gode’ buske og træer.

Selv om vejledningen er lavet for Skærby Strand, er den generelt anvendelig, fordi den dækker alle de naturtyper vi finder i Odsherred. Find den her: http://www.skaerbystrand.dk/Naturpleje_Skaerby_WEB.pdf

Kommunen har også i tidens løb udarbejdet et par pjecer om naturpleje af sommerhusgrunde. Se kommunens side om emnet her: https://www.odsherred.dk/naturihaven

En vældig god vejledning er også udarbejdet for Røsnæs – som jo på mange måder ligner Odsherred. Find den her: https://kalundborg.dn.dk/departments-media/23278/vejledning-i-naturpleje-af-sommerhusgrunde-paa-roesnaes-juni-2019.pdf

Endelig må vi lige henvise til en virkelig god pjece om hvordan man skaber ’Mere vild natur hvor du bor’: https://www.oekologi.dk/download/VildNatur_guide_2020.pdf

Ud over pjecen er der også udarbejdet en fantastisk god hjemmeside: https://voresnatur.nu/

Vi har selv udarbejdet en lille liste med Ideer til mere natur på fritidshusgrunden. Find den i menuen.

Og så tilbyder vi, at man kan Få besøg af naturagenterne – seniorer som har været på kursus i at inspirere dig til mere natur på din fritidshusgrund. Se mere i menuen.

Smalbladet Høgeurt er 'indikator' for at der kan vokse Hedelyng på et stykke jord. Her ses planten sammen med lyngen.

Mere litteratur:

 Naturen i sommerhusområder. Kårup skov og Ordrup næs. 2006. Flere forskellige forfattere, bl.a. Jørgen Stoltz.
Indeholder bl.a. et rigtigt godt afsnit om tilrettelæggelse af fritidshusgrunde - samt vejledning i pleje af naturgrunde.

Jens Thejsen: ’Sommerhushaven. Guide til en naturlig, smuk og mere vild sommerhushave.’
Forlaget Vingefang, 2018.
Indeholder bl.a. gode beskrivelser af mange af de urter, buske og træer man med fordel kan have på sin grund, men er lidt gartneragtig i sin tilgang.

Rasmus Ejrnæs: 'Den uendelige have'.
Aarhus Universitetsforlag. 2017.
Smuk, lidt filosofisk og fabulerende bog som bl.a. indeholder et spændende kapitel om at give plads. 

Michael Stoltze og andre: ’Sommerfuglehave. Hvordan vores haver kan blive gode levesteder for farverige sommerfugle.’
Gyldendal, 2020.
Meget smuk bog om sommerfugle, og om hvordan man kan opbygge smukke og sommerfuglevenlige elementer i sin have. Er meget fokuseret på dagsommerfugle.

Lilli Gruwier og andre: 'Naturhaven. Den mangfoldige have'.
Turbine, 2017. Masser af konkrete ideer og viden om dyr og planter. Bogen med mest naturforståelse, men ikke specielt fokus på sommerhushaver.