Se kommunens omtale her: https://www.odsherred.dk/nyheder/ny-strategisk-fysisk-udviklingsplan-turismen-omkring-nykoebing-sj-og-omegn-samt-havnebyen
Det er spændende og inspirerende læsning, men vi havde alligevel nogle kommentarer fra DNO:

Kommentarer til turismeoplæg

”Vi er glade for at se at konsulenterne bag oplægget til ”Udkast til strategisk-fysisk udviklingsplan om turisme for Nykøbing Sj. og omegn” er opmærksomme på betydningen af landskabet og naturen. Beskrivelsen af dette område mangler dog to væsentlige pointer:

  • En pointering af at de gode landskabs- og naturoplevelser kræver et vist niveau af naturpleje og en indsats vedrørende adgang til naturområderne, som desværre lader meget tilbage at ønske, som forholdene er nu – især på de kommunale arealer.
  • Konkrete forslag til etablering af nye spændende naturoplevelser.

I forhold til det første emne handler det om at sikre de besøgende en god naturoplevelse. Et eksempel kunne være kommunens strandgrunde nord for skoven og campingpladsen ved Skærbyvej. Området udgør en fin lille naturperle med mange fine oplevelser i klitterne og i strandoverdrevet bag klitterne. Men klitterne ved at vokse til med rynket rose og popler. Det er endnu muligt at færdes, men en grundig indsats til bekæmpelse af især rynket rose, kunne helt sikkert give en bedre oplevelse for de mange campinggæster, som ind i mellem benytter området.

Også de små skove bag strandarealerne kunne trænge til en indsats. Der er rigtigt mange døde grantræer efter sitkalusenes angreb for et par år siden, som nu udgør en sikkerhedsrisiko og stierne trænger til beskæring.

Begge steder kunne der også med fordel etableres bedre oplysning / info – som det beskrives i oplægget. P.t. findes en oplysningstavle ved stranden, men der burde gøre meget mere for at fortælle gæsterne hvilken naturperle, de besøger.

Så altså: Mere naturpleje og bedre information.

Med hensyn til nye spændende naturoplevelser for turister (og fastboende) kunne et eksempel være Askehave skov. Denne lille kommunale skov kunne sammen med de omliggende arealer blive til lille bynær biodiversitetsperle. Lige nu er de forskellige bevoksninger totalt uplejede og råber på en udtynding af træerne, og de mere lysåbne områder er totalt tilgroede i brombær o.l. Men med en passende rydning har området potentiale til at blive et område med stor biodiversitet – især hvis der efterfølgende etableres en afgræsningsordning med heste eller andre dyr.

Der er altså brug for at kommunen også kigger på sine naturarealer og forholder sig til, hvordan de kan forbedres, således at de kan give de besøgende en bedre oplevelse. Der er masser af muligheder som vil kunne realiseres med ret begrænsede midler.”

DN Odsherred / Henrik Grüttner

18. august 2022