Vi har i bestyrelsen mange ting, vi gerne vil have gjort.

Her en liste over nogle af de emner, som vi gerne vil have hjælp til – selvfølgelig sammen med en eller flere fra bestyrelsen:

  • afvikling af udflugter og arrangementer – f.eks. Naturfestival / Naturens uge
  • praktisk rydning af uønskede vækster - f.eks. gyvel ved Sandflugtsplantagen
  • koordinering af forskellige projekter – f.eks. sommerhus-grundejerforeningers naturplejeinitiativer
  • identificere sommerfuglepartnere
  • beskrivelse af fredningerne i kommunen
  • kortlægning og beskrivelse af de kommunale skove
  • udvikling af flere grønne korridorer eller sammenhængende naturlandskab langs Isefjorden
  • starte en indsats for børnene – f.eks. en lokal indsats i forbindelse med dette projekt: https://www.dn.dk/nyheder/nyt-projekt-skal-give-born-viden-og-lyst-til-at-hjaelpe-den-naere-natur/
  • være lokale øjne og ører
  • stille specielle kompetencer til rådighed…

 Og selv om vi har ca. 1000 medlemmer i Odsherred kommune, vil vi også gerne have hjælp til at blive flere…