Der er nu udarbejdet udkast til plejeplan for området – og arbejdet med med anlæg af de planlagte stier i den nye del af fredningen er sat i gang i kommunen. Vi afventer spændt resultaterne.
Dette arbejde skal udføres af Odsherred kommune, og vi presser på for at få kommunen til at prioritere, at få gjort disse ting.

Vi arbejder på at udarbejde en folder om fredningen. 

Indtil folderen er klar, kan du læse om fredningen her: https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/fredninger-i-odsherred/klintebjerg-og-fladvandet/