I DET TØRRE OVERDREV NORD FOR CAMPINGPLADSEN PÅ SANDDOBBERNE, »BOR« DEN SJÆLDNE BLOMST VELLUGTENDE SKABIOSE, OG DEN SARTE BLOMST MED DE LYSEBLÅ BLOMSTER, SKAL DER PASSES GODT PÅ.

FOTO: PER JENSEN

 

 

Særdeles sjælden og sårbar. Sådan beskrives den fine blomst Vellugtende Skarbiose, der findes på Sanddobberne.

Blomsten er på Den Danske Rødliste, der er en fortegnelse over plante-, dyre- og svampearter, der er risiko for at uddø, hvis ikke man passer ekstra meget på dem.

Hvert år udgiver forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, DN, et naturkapitalindeks, hvor kommunerne kan se sig selv rangeret efter evne til at passe på rødlistede arter, og Odsherred Kommune fik i år en 28.plads ud af 98 kommuner, og er dermed blandt de absolut bedst placerede i Region Sjælland.

Kommunerne rangeres efter, hvor mange steder i kommunen dyr og planter kan leve på, og formanden for DN i Odsherred, Nora Tams, er ganske godt tilfreds med kommunens placering på indekset.

- Det er lidt bedre end sidste år, og det er også en vigtig måling, for i hele landet er arter på vej ud eller i stærk tilbagegang, fordi der mangler levesteder, og så må man, som i Odsherred, bruge »brandmændenes lov«, hvor man beskytter der, hvor arter er i fare. Vellugtende Skarbiose er et godt eksempel. Det er en stærkt truet blomst, der kun lever på Sanddobberne og på Skamlebæksletten, og den har trange kår, og derfor har Naturstyrelsen sat gang i en beskyttelse, og ud fra et rødliste synspunkt, er det jo rigtig godt, siger hun.

Potentiale til mere

Nora Tams er overbevist om, at størstedelen af Odsherreds tiltrækningskraft på sommerhusgæster og andre turister, er kommunens helt fantastiske natur, og hun har en hel buket af verbale roser til kommunens arbejde med at lave en egentlig naturkvalitetsplan, hvor man har registreret Odsherreds naturværdier, og hun ser muligheder for at gøre Odsherreds natur endnu mere attraktiv.

- Vi mangler stadig at registrere en stor del af naturen i Odsherred, og finder vi de arter, der skal beskyttes, så har vi potentiale til at gøre det meget bedre end i dag. Det er også noget med at passe ekstra godt på kommunens vådområder, hvor der er mange interessante arter, siger hun.

Nora Tams er helt med på at der både skal være plads til nye boliger og virksomheder, for at give odsinger noget at leve af og bo her for, men hun løfter også en advarende pegefinger, for uden en effektiv naturbeskyttelse er der ingen udvikling.

- Man skal passe på med at tro, at man kan sælge Odsherred via et nyt sommerhus. I min optik, så vil det være langt smartere at forarbejde og synliggøre det potentiale naturen har. Også derfor er det så vigtigt at passe på den natur vi har, og det er afgørende, at man er bevidst om, hvad man vil med naturen, og hvor DN tidligere mest stod for landskabsfredninger, så ser vi i større og større omgang, at vi også går efter biodiversitetsfredninger, for at sikre at naturen ikke bliver for presset, siger hun.