Det er en ret lille brunlig sommerfugl med hvide pletter. Den ses i solskin hele forsommeren på enge og overdrev, ofte nær kysten. Fra at have været ret almindelig i det meste af landet, findes den på Sjælland nu kun på få lokaliteter. I Odsherred bl.a. Ordrup Næs og Overby Lyng.

Larverne lever af forskellige arter af Potentil

Det formodes, at tilbagegangen skyldes mangel på gode levesteder, dvs. steder hvor larverne kan finde de planter, de lever af. Egentlig er de ikke så kræsne. De kan bl.a. leve af Agermåne, Skovjordbær, Krybende Potentil og Tormentil.

Bortset fra Skovjordbær vil mange nok opfatte de andre planter som ’ukrudt’, selv om de egentlig er ganske smukke. Men hvorfor ikke give disse planter en chance på din sommerhusgrund, eller i din have, og håbe på at de spættede bredpander finder vej til dig.

Almindelige Agermåne er en flerårig plante som sætter gule velduftende blomster på en 30-80 cm høj langhåret stængel. Den findes typisk på tørre overdrev eller vejkanter, især hvor jorden er kalkrig og leret. Tænk på den som en staude. Den er mindst lige så smuk som de mange importerede stauder.

Krybende Potentil eller femfingerurt, som planten kaldes pga. bladenes form, er, som navnet indikerer, en lav krybende plante med gule ’smørblomst-lignende’ blomster. Den holder af næringsrig jord og klarer fint at der bliver rodet lidt i jorden omkring den, så den burde være selvskrevet i alle haver. I naturen kan den findes på enge eller overdrev – især hvor der er græsning – eller på strandvolde.

Tormentil er noget mere opret og har kun fire blomsterblade, hvor den krybende potentil har fem. Planten trives på sur, humusrig jord som eksempelvis findes på heder. Så ’lynggrunde’ er helt ideelt for den. Desværre har mange folk med lynggrunde den opfattelse, at alt andet en Hedelyng skal luges væk – for ikke at genere lyngen. Så opfordringen skal lyde; hvis du finder Tormentil på din lynggrund, så lad den være. Den kommer aldrig til at genere lyngen, men til gengæld kan den måske blive ’vært’ for laverne af den spættede bredpande.

Hvis du vil dyrke disse planter

Hvis du vil prøve at dyrke nogle af disse planter, så lad være med at grave dem op i naturen. Der er brug for dem derude! Men finder du planterne på en tur om sommeren, så noter dig, hvor de vokser og høst lidt frø, når planterne er ved at visne i eftersommeren – i august-september. Man kan selvfølgelig ikke være sikker på at de spirer og trives hos dig, men det er forsøget værd.

Spættet Bredpande

Foto: Jan Fischer Rasmussen

Almindelig Agermåne

Foto: Maria Pedersen