I alt var ca. 20 mødt op inkl. 6 børn, som fik en rigtig dejlig tur i fint solskin. Det blæste friskt fra sydvest, men de første par timer var vi i læ langs nordkysten.

Kirsten Thomsen guidede alle gennem det smukke område, fortalte, krydret med folklorehistorier, om landskabets tilblivelse, planterne og det specielle tørre Storebæltsklima, der gør den naturlige flora i området helt unik.

Kirsten fortalte om de invasive arter som Rynket Rose og Kæmpebjørneklo, som skal bekæmpes med alle midler. Men vi så også en Alm. Bjørneklo, som er naturligt forekommende i DK og ikke skal bekæmpes. Ulovligheder, bl.a. slåning af bredvegetationen ved et §3 moseområde blev omtalt.

På plateauet opbygget af strandvolde siden stenalderhavet stod de karakteristiske sjældne arter Hjorterod og Svalerod flot, mens Rosen-Katost ikke blev set i år. De findes alle i DK stort set kun i Nordvestsjælland. Men for første gang fandt vi Strand-Hornskulpe, der i Odsherred ellers kun er kendt fra Odden. Folk der færdes langs Odsherreds kyster er vant til at se masser af Blodrød Storkenæb, men den er faktisk også temmelig sjælden i resten af landet.

På selve næsset gik vi over til det sydvestlige, fugtige hjørne, hvor der igen i år var pænt mange Plettet Gøgeurt, og Kirstens fortalte om orkideernes forunderlige liv.

Frokost og kaffe blev indtaget i nærheden lidt i læ for vinden, inden vi sluttede af med en frisk tur ud til spidsen af næsset i sol og blæst.

 

Blodrød Storkenæb

Hjorterod

Svalerod