"Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand."

Oehlenschläger har lagt mærke til, at der er forskel på de ofte vindeksponerede, vestvendte kyster med sandstrand og klitarealer, som vi i Odsherred kender fra Sejerøbugten, og så de mere beskyttede, østvendte kyster med strandenge og skovklædte kystskrænter. 

Et eksempel på det sidste er Kongsøre Skov. Parkerer man ved Sandskredet og går mod nord ad kyststien, har man først bøgeskov på venstre hånd, mens der på højre side mod stranden vokser en del lave, krogede egetræer - ege er mere salttolerante end bøge.
Længere fremme stiger terrænet, og stien går langs toppen af kystskrænten. Ved starten af kystskrænten ligger Tingstedet, en gammel langdysse, hvoraf det meste er styrtet i havet. At vinterens østenstorme kan gnave af kystskrænten ses også længere fremme, hvor et par bøgetræer er faldet ned på den smalle, stenede strand.
Omkring Tingstedet kan man om foråret se alle de tre danske anemonearter: På skrænterne nord for Tingstedet vokser den tidlige, blå anemone med de nyreformede blade. Syd for Tingstedet krydser en lille bæk stien, og her vokser ikke kun den almindelige hvide anemone, men også den lidt senere og mere næringskrævende gule anemone, som har samme blade som den hvide.
Den er derfor nem at kende fra den anden gule forårsblomst, vorterod.