Møder og referater

Konference om Roskilde fjord og Isefjorden d. 18. marts 2024

DN-afdelingerne omkring de to fjorde havde inviteret til konference om samarbejde omkring forbedring af fjordenes tilstand.

Der var ca. 70 deltagere ,heraf ca. 20 fra kommunerne, og derudover var der deltagere fra landboforeninger, miljøforeninger, Roskilde oplevelseshavn og Nationalpark Skjoldungernes land.

Nedenfor finder du dagens program - og ved tryk på oplægsholderens navn kan du finde de anvendte slides.

Program
10.00-10.15. Velkomst, introduktion til dagen og programmet, herunder visning af undervandsfilm om miljøtilstanden i fjordene. V/ DN’s fjordnetværk.

10.15-10.45. Status for tilstand og udvikling i fjordene. I de senere år er miljøstilstanden blevet væsentligt forringet. Hvad ved vi i dag, og hvor savner vi viden om årsager til denne udvikling. V/Marinbiolog Gunni Ærtebjerg.

10.45-11.15. Mulighederne for genopretning af fjordmiljøet. Gennemgang af mulige tiltag til naturgenopretning i Roskilde Fjord og Isefjord. V/ Professor Karen Timmermann, DTU, Center for marin genopretning.

11.15-11.45. En fjord fyldt med fisk – hvad er det egentlig værd? Med udgangspunkt i den nationale strategi for lystfiskeri og turismedata fra VisitDenmark præsenteres den økonomiske og velfærdsmæssige værdi af lystfiskeri, sådan som det foregår i danske vandmiljøer. V/ Cand.scient. pol. Arne Kvist Rønnest, Projektchef for gennemførelsen af national strategi for lystfiskeri.

11.45-12.00. Debat.
12.00-13.00. Frokost.

13.00-13.30. Kommunernes opgaver i forhold til Isefjord og Roskilde Fjord. Statslige krav til kvælstofindsatsen til Isefjord og Roskilde Fjord, det nye styrkede udtagnings-setup, bekendtgørelsen om tilskud til styrkelse af kommunernes faciliterende rolle og muligheder for finansiering af indsatserne. V/ Biolog Kristine Mulbjerg, Miljøstyrelsen.

13.30-14.00. Limfjordsrådet - Erfaringer med tværkommunalt samarbejde. Præsentation af rådets opbygning, opgaver og erfaringer med tværkommunalt samarbejde om forbedringer af Limfjordens miljøtilstand. V/ Susanne Mortensen, Projektleder i Sekretariatet for Limfjordsrådet.

14.00-14.15. Kaffepause.

14.15-14.45. Naturpark Lillebælt. Præsentation af Naturpark Lillebæltssamarbejdet, der har formel inddragelse af interessenter i organisationen og i projekter. V/ Sekretariatschef Niels Ole Præstbro, Naturpark Lillebælt.

14.45-15.15. En kommunalpolitikers erfaringer med tværkommunalt formaliseret samarbejde til forbedring af havmiljøet. V/ Jørn Chemnitz, formand for Natur, Miljø- og Klimaudvalget i Kolding Kommune og formand for Naturpark Lillebælt.

15.15-16.00. En ”fjordalliance”. Afsluttende oplæg og debat om mulig opbygning af et formelt samarbejdsforum for Isefjord og Roskilde Fjord. Perspektiver og muligheder, herunder også i forhold til inddragelse af citizen science. V/ DN’s fjordnetværk.

Det var tydeligt ved den afsluttende debat, at der var stemning for, at kommunerne etablerer et mere formelt samarbejde omkring indsatsen for at forbedre fjordens tilstand. Læs eventuelt mere på SN.DK: https://www.sn.dk/holbaek-kommune/konference-om-fjorden-skal-redde-dyr-og-planter/