Der mangler at blive udarbejdet plejeplan for området – ligesom der mangler at blive anlagt stier i den nye del af fredningen.
Dette arbejde skal udføres af Odsherred kommune, og vi presser på for at få kommunen til at prioritere, at få gjort disse ting.

Vi arbejder på at udarbejde en folder om fredningen. 

Indtil folderen er klar, kan du læse om fredningen her: https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/fredninger-i-odsherred/klintebjerg-og-fladvandet/