Naturen er presset mange steder, og vi er derfor nødt til at indtænke haver og fritidshusgrunde som en naturressource. Derfor har DN i Odsherred i 2019 haft fokus på at samle og formidle viden om pleje af naturgrunde. Se en oversigt over materialet her: https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/fritidshusgrundenes-naturpotentiale/

Derudover har vi i samarbejde med Jørgen Stoltz uddannet et lille hold ’naturagenter’ – ni friske seniorer med særlig interesse for at formidle viden om, hvordan man skaber mere natur på sin fritidshusgrund.

Til foråret starter vi et tilbud om at få besøg af naturagenterne, men du kan allerede nu kontakte os, hvis du har interesse i et besøg i løbet af efteråret. I første omgang tilbyder vi besøg i følgende områder: Klint bakker, Korshage og Skansehage, Skamlebækssletten og Veddige bakker, samt området ved Nordstrand og Skærby.

Besøget er gratis og varer en time eller to. I skal bare slutte jer sammen to, tre eller fire grundejere, så kommer vi gerne. Skriv til odsherred@dn.dk">odsherred@dn.dk med besked om hvem I er og et forslag til et tidspunkt. Så hører I fra os.

De ideer, som naturagenterne især fokuserer på, er samlet her: https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/ideer-til-mere-natur-paa-fritidshusgrunden/