Søger du viden om naturpleje på fritidshusgrunden, er der heldigvis masser af hjælp at hente.

 Et af de steder hvor der er udarbejdet den mest grundige plejevejledning er Skærby Strand Grundejerforening. Denne vejledning udmærker sig ved at skelne mellem de forskellige naturtyper, du kan finde på din grund – klit og klithede, hede og hedemose, overdrev, eng, egekrat og skov. Der fortælles om karakteristiske planter, pleje og ’genopretning’ – og der er et afsnit om ’gode’ buske og træer.

Selv om vejledningen er lavet for Skærby Strand, er den generelt anvendelig, fordi den dækker alle de naturtyper vi finder i Odsherred. Find den her: http://www.skaerbystrand.dk/Naturpleje_Skaerby_WEB.pdf

Kommunen har også i tidens løb udarbejdet et par pjecer om naturpleje af sommerhusgrunde. Se kommunens side om emnet her: https://www.odsherred.dk/naturihaven

En vældig god vejledning er også udarbejdet for Røsnæs – som jo på mange måder ligner Odsherred. Find den her: https://kalundborg.dn.dk/departments-media/23278/vejledning-i-naturpleje-af-sommerhusgrunde-paa-roesnaes-juni-2019.pdf

Endelig må vi lige henvise til en virkelig god pjece om hvordan man skaber ’Mere vild natur hvor du bor’: https://www.oekologi.dk/download/VildNatur_guide_2020.pdf

Ud over pjecen er der også udarbejdet en fantastisk god hjemmeside: https://voresnatur.nu/

Vi har selv udarbejdet en lille liste med Ideer til mere natur på fritidshusgrunden. Find den i menuen.

Og så tilbyder vi, at man kan Få besøg af naturagenterne – seniorer som har været på kursus i at inspirere dig til mere natur på din fritidshusgrund. Se mere i menuen.

Smalbladet Høgeurt er 'indikator' for at der vokse Hedelyng på et stykke jord. Her ses planten sammen med lyngen.