Orientering Om arbejdet i Gromst (§17 stk. 4 udvalget Grøn Omstilling) pr. 13.01.2021.
Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred er repræsenteret i det af byrådet i 2019 nedsatte §17 stk.4 udvalg for ”bæredygtighed og grøn omstilling” sammen med dels en række politikere dels repræsentanter fra andre organisationer mv. i kommunen.
Der er blevet afholdt 3 møder i 2020 samt et borgermøde d. 5.09.
Et af diskussionsemnerne har været om vi i Odsherred skulle nedsætte et borgerting omkring klima mv. efter vores forslag for at sikre større borgerdeltagelse. Det blev dog vraget til fordel for søsætning af IT-platformen ”Borgernet Odsherred”. Denne er nu etableret, men synes indtil videre ikke at tiltrække særligt mange interesserede, så lad os se.
( kan ses her:https://borgernet.odsherred.dk/da-DK/
På borgermødet på Odsherred gymnasium, 15/9, var der god deltagelse og der fremkom mange gode forslag til, hvad udvalget skulle arbejde med. På et efterfølgende udvalgsmøde blev emnerne prioriteret, og der fremkom følgende liste:
- Affald – hvordan kan vi sortere vores affald bedre og hvordan kan vi i fællesskab skabe mindre
affald?
- Forbrugeradfærd
- Biodiversitet
På seneste udvalgsmøde i november 2020 blev det besluttet at indstille til byrådet at sørge for at Verdensmålene bliver inddraget i arbejdet med ny Kommuneplan. Desuden valgte man to af udvalgets medlemmer til at indgå i en fælles arbejdsgruppe Grønt Råd Odsherred om fremme af biodiversitet.
Undervejs er vi i udvalget blevet orienteret om tidligere og igangværende miljø-aktiviteter i kommunen.
(kan ses her: https://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/groen_omstilling_-_katalog_august_2020_-_rettet.pdf), Lejre kommunes klimaplaner og arbejdet med ny kommuneplan for Odsherred.
Så indtil videre er det lidt småt med egentlige resultater af arbejdet. Det kommer forhåbentlig.