Årsmøde for 2022 blev afholdt torsdag den 20. oktober på Aksen, Centervejen 91, 4550 Asnæs. Kl. 19:00 til 22:00.

Vi havde indbudt journalist og forfatter Jørgen Steen Nielsen til at fortælle om sin seneste bog: ’Vejen hjem til Jorden’.

Jørgen Steen Nielsen har fulgt natur- og miljøkampen gennem de sidste 50 år, og vil i sit indlæg gøre status over kampen mod og for naturen. Han vil fortælle om de mange sejre og give sit bud på, hvordan vi takler de helt store globale trusler som stadig er en udfordring.

Derefter blev der afholdt årsmøde jf. DN’s vedtægter.

Se vores årsberetning under fanen 'Vi arbejder med'.

På mødet blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem og to nye supplenater. Se hvem på siden 'Om os / Bestyrelsen'.

...

Husk, at I altid er velkommen til at kontakte os om stor og småt – skriv til odsherred@dn.dk og husk at oplyse mail og telefonnummer, så vi kan svare.