Nyhed

Sommerfuglepartnerskaberne i Ugeavisen Odsherred

Fin omtale af sommerfuglepartnerskaberne i ugeavisen d. 12. maj. 2021.
Nedenfor vores oplæg:

Tilsåning af Odsherred Forsynings areal ved Baeshøjgård d. 8. maj. 2021.

Mon ikke det er et af Danmarks største arealer tilsået med sommerfugle- og bi-venlige planter? I hvert fald var det en stor maskine fra Trehøjegård der d. 8. maj tilsåede 5.500 m2 på skråningen syd for plejecentret Baeshøjgård i Vig.

Odsherred Forsyning, som ejer arealet, har valgt at tilså med planter, som kan være til gavn for insekterne – og forhåbentlig også til glæde for mennesker ramt af en demenssygdom og deres pårørende, som kommer på Baeshøjgård. Forsyningen er nemlig DN Sommerfuglepartner og har dermed forpligtet sig til at udlægge mindst 20% af deres areal med særlig sommerfugle- og insektvenlig beplantning. På arealet ved Baeshøjgård er der bl.a. sået Kællingetand til gavn for larverne af Almindelig Blåfugl.

Arealet med vilde blomster ved Baeshøjgård er også en del af projektet ’Naturens Pusterum’, som foreningen Livsgnisten er i gang med at etablere omkring forsyningens regnvandsbassin – med støtte fra bl.a. Sundhedsstyrelsen.

Orbesen Teknik i Asnæs er også DN Sommerfuglepartner. Selvom virksomheden har begrænsede arealer omkring produktionsbygningerne, er direktør Sif Orbesen indstillet på at gøre dem så insektvenlige som muligt. Der bliver sået vilde blomster i kanten af parkeringspladsen og græsarealerne får lov at vokse frit, så de vilde planter kan få lov at udvikle sig – til glæde for insekterne – og medarbejderne.

Hempel Glasmuseum er sidste nye DN Sommerfuglepartner. Her har museumsleder Helle Simonsen fået bestyrelsens accepts af, at den velkendte ca. 60.000 m2 store plæne foran museet gradvis blive omdannet til insektvenlig beplantning. I første omgang får græsset lov til at vokse på størstedelen af arealet, og på sigt vil der også blive plantet insektnyttige buske.

Kender du en virksomhed eller institution som er interesseret i at omlægge en del af deres arealer til insektvenlig drift og blive DN Sommerfuglepartner, må du endelig sende en mail til odsherred@dn.dk">odsherred@dn.dk og fortælle nærmere. På www.dn.dk/odsherred kan man læse mere om ’DN Sommerfuglepartnerskaber’.

 

Nu får mælkebøtter og græs lov til at udfolde sig på det meste af den store plæne foran Hempel Glasmuseum.