Viden om naturpleje på fritidshus grunden.

Søger du viden om naturpleje på fritidshusgrunden, er der heldigvis masser af hjælp at hente. Der er i tidens løb skrevet mange gode artikler om naturpleje af fritidshusgrundene på Landliggerens web, hvor naturvejleder, skov- og landskabsingeniør Jørgen Stoltz har skrevet følgende artikler:

- en generel introduktion til det ansvar der følger med at eje et stykke land: https://www.landliggeren.dk/til-lykke-du-er-ejer-af-et-stykke-dansk-natur/

- om fuglene:

https://www.landliggeren.dk/fuglene-pa-fritidsgrundene-i-odsherred/

- om lyngpleje:

https://www.landliggeren.dk/status-for-genvaekst-og-nyvaekst-efter-vinterens-lyngpleje/

- om beskæring:

https://www.landliggeren.dk/beskaering-opstamning-og-topkapning/

- om invasive arter:

https://www.landliggeren.dk/smukke-planter-du-kommer-til-at-bande-langt-vaek/

- og her om gode planter:

https://www.landliggeren.dk/sa-er-det-plantetid/

 

Henrik Grüttner har på vegne af DN Odsherred skrevet om

Årets gang på naturgrunden:

https://www.landliggeren.dk/aarets-gang-paa-naturgrunden/

Et af de steder hvor der er udarbejdet den mest grundige plejevejledning er Skærby Strand Grundejerforening. Denne vejledning udmærker sig ved at skelne mellem de forskellige naturtyper, du kan finde på din grund – klit og klithede, hede og hedemose, overdrev, eng, egekrat og skov. Der fortælles om karakteristiske planter, pleje og ’genopretning’ – og der er et afsnit om ’gode’ buske og træer.

Selv om vejledningen er lavet for Skærby Strand, er den generelt anvendelig, fordi den dækker alle de naturtyper vi finder i Odsherred:

http://www.skaerbystrand.dk/Naturpleje_Skaerby_WEB.pdf

Vejledningen omtales også hos Landliggeren:

https://www.landliggeren.dk/ny-rapport-om-naturpleje-af-sommerhusgrunde/

 

Kommunens gamle pjece fra 2005 – som giver en god oversigt over emnet – ligger på nettet her:

https://www.gf-bakkely.dk/PDF/Naturplejefolder2005.pdf

 

 Alle de nævnte links fokuserer på fritidshus grunde her i Odsherred.