Den 26. juli 2013, fremsætter Danmarks Naturfredningsforening forslag til fredning af ca. 98,4 ha ved Klintebjerg i Odsherred Kommune. Forslaget omfatter en rvision og modernisering af den eksisterende fredning af Klint bakker, fra 1967 (mørkeblå område på kortet) samt en udvidelse af fredningsområdet mod Sonnerup Skov i Vest og den afvandede Klint Sø i syd.

Fredningen blev færdig og gennemført i december 2019.