Sommerfuglene i Odsherred.

Antallet af sommerfugle og vilde bier gået betydeligt tilbage igennem de seneste 20-30 år, og flere arter er truede. Danmarks Naturfredningsforening har derfor startet et program, hvor danske virksomheder med lidt større arealer kan melde sig som ’sommerfuglepartnere’, hvis de er indstillet på at udlægge en del af deres areal til særlig sommerfuglevenlig natur/beplantning. Se gerne mere her: https://www.sommerfuglepartner.dk/#blivpartner

 Som en del af dette initiativ har mange DN-afdelinger fået tilknyttet en sommerfugleambassadør. Her i Odsherred er det Henrik Grüttner, som også er med i bestyrelsen. Kontakt ham gerne, hvis du har forslag til virksomheder der måske vil være med. Henrik kan kontaktes ved at skrive til odsherred@dn.dk">odsherred@dn.dk

Henrik er biolog og har interesseret sig for sommerfugle og andre insekter gennem mange år. Det startede i 1960’erne med indfangning og præparering – som man gjorde det dengang – men nu foregår jagten kun med kamera. Henrik har lavet en præsentation af udvalgte dagsommerfugle, man kan finde her i Odsherred – se: http://www.skaerbystrand.dk/Et%20udvalg%20af%20danske%20dagsommerfugle%203.pdf

 

Det er vigtigt at huske, at mange sommerfuglelarver er meget kræsne. Så det er ikke nok at sørge for nektar til de voksne sommerfugle. Vi skal også gøre noget for larverne, hvis vi gerne vil se mange sommerfugle. Det handler om at have mange forskellige naturligt hjemmehørende planter i naturen og i haverne. I præsentationen af Odsherreds sommerfugle kan man derfor også finde en oversigt over de planter larverne lever af.

Læs her, hvad du selv kan gøre for at få flere sommerfugle i haverne: https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/biodiversitet/flere-sommerfugle-i-haven/ eller her: https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/ideer-til-mere-natur-paa-fritidshusgrunden/