Alle vore fortidsminder er beskyttet af restriktive bestemmelser i museumsloven. Generation efter genration har passet på fortidsminderne i landskabet, fordi de havde betydning for dem. Af overtro opstod navnet ”jættestuer”, men i dag er man naturligvis bekendt med, at kamrene var datidens begravelsespladser.

Højene ligger ofte på bakkerne, så de er synlige for alle. Gennem tiderne har de præget landskabet og fremhævet de dødes betydning, og de har naturligvis ændret form og udseende afhængigt af tidens gravskikke og samfundets opbygning og behov.

Odsherred er ét af de steder i Danmark, hvor vi har flest fortidsminder bevaret. Fra Stenalderen har vi jættestuen Birkehøj ved Nyrup. Fra Bronzealderen er det fx Maglehøjene, Vejrhøj og helleristningen på Grevinge Kirkes tårn. Fra Middelalderen har vi eksempelvis Borren og ruinen ved Kelstrup.

Fortidsminder har heldigvis Odsherreds Kommunes store bevågenhed, idet over 60 af vore gravhøje plejes, nogle flere gange årligt. De kan så indgå i fortællingen om Odsherreds fortid, som også DN Odsherred ønsker at videregive. De senere år har kommunen og Odsherreds Museum fået udarbejdet skiltning, og der er opsat pæle med vejvisning ved mange af de plejede fortidsminder. Museum Vestsjælland har påbegyndt opsætning af QR-koder. Flere af skiltene er dog udarbejdet i begyndelsen af 1990erne og kunne godt trænge til en opdatering.